Expert in wonen

Specialist in vergunningsvrij bouwen

11 februari 2019

Maximaal zon en licht voor Amsterdams pand

Een complete metamorfose voor een verouderd en donker pand in Amsterdam Zuid. Bij de verbouwing werd een luxe en lichte aanbouw aan de achterzijde gemaakt met zeer slanke stalen kozijnen. Hierdoor komt er maximaal zon en licht het huis in en wordt er gezorgd voor een optimale verbinding tussen binnen en buiten. Aan de achterzijde is het plafond dubbel hoog en in deze ruimte is een bijzondere stalen trap gepositioneerd die een extra verbinding vanaf de bel-etage naar de tuin vormt. In het pand werd gezocht naar een contact tussen oude en nieuwe delen, zodat er een warm modern, luxe en bovenal een passend geheel ontstaat.

Maximalisering van vloeroppervlakte

BNLA architecten is zeer actief op het gebied van luxe woningen in zowel verbouw als nieuwbouw. Bij verbouw komt geregeld voor dat een vergroting van het bestaande volume gewenst is, maar ook bij nieuwbouw is er regelmatig de wens om een groter volume dan aangegeven in het kavel-paspoort te creëren of om buiten de bestemmingsplangrenzen te treden.

Specialist vergunningsvrij bouwen

Door jarenlange ervaring met het optimaliseren van de mogelijkheden van bestemmingsplannen en van vergunningsvrij bouwen is BNLA architecten een absolute specialist op dit gebied geworden. In oktober 2010 zijn de regels omtrent vergunningsvrij bouwen verder versoepeld. In de BOR (Besluit Omgevings Recht) bijlage 2 staan de mogelijkheden hiervoor beschreven. BNLA architecten heeft bijna dagelijks te maken met de vertaalslag van deze wettekst naar de praktijk.

Bij de woning in Amsterdam Zuid kwam (na de aanvraag voor de omgevingsvergunning) de wens van de opdrachtgever om een nog grotere aanbouw te maken. Na toetsing constateerde BNLA architecten dat deze extra aanbouw voldeed aan alle eisen van het vergunningsvrij bouwen. Na oplevering bleek de gemeente hier echter andere gedachten over te hebben en Stadsdeel Zuid kwam met zogenaamd ‘besluit oplegging dwangsom’ om de aanbouw te slopen. De redenatie van de gemeente was dat een aanbouw niet kan bestaan uit een vergund deel en een vergunningsvrij deel.

BNLA heeft deze lezing succesvol weerlegd, door aan te tonen dat er middels een staatsblad in 2014 er toevoegingen aan de BOR zijn gedaan met doel om deze combinatie mogelijk te maken. In de bezwaarprocedure hebben de juristen van stadsdeel Zuid uiteindelijk BNLA in het gelijk moeten stellen.

Fotografie: Studio de Nooyer

De grote achterpui is geleverd door Perfect View-windows.

Bekijk meer projecten in Amsterdam-Zuid.