Droomhuis op Centrumeiland

ontworpen door een architect

09 januari 2018

Centrumeiland

Een kunstmatig opgespoten eiland in het IJmeer, aan de oostzijde van IJburg. Sinds 2013 is de gemeente al bezig met de aanleg en nu is Centrumeiland een feit. Van de ca. 1300 woningen die op Centrumeiland worden gerealiseerd zal ongeveer 70 procent uit zelfbouw en 20 procent uit sociale woningbouw bestaan. De overige 10 procent zal door ontwikkelaars worden gerealiseerd. Zelfbouw vormt een belangrijk onderdeel van Centrumeiland en zal samen met andere thema’s zoals ‘de bewegende stad’ en ‘duurzaamheid’ de basis vormen voor de ontwikkeling van het eiland. Zo zullen alle woningen energiezuinig worden verwarmd vanuit een warmte-koudeopslag (wko) diep in de grond. Een perfect vertrekpunt voor het realiseren van je eigen duurzame droomhuis in Amsterdam.

Droomhuis

Op Centrumeiland wordt onder andere gebouwd met 15 meter hoge bouwvolumes waarin je op verschillende manieren zelf jouw droomhuis kan (laten) bouwen. Er zijn kavels voor individuele zelfbouw beschikbaar en een groot deel van de woningen is bestemd voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) onder de noemer ‘Samen in het klein’.  Stel je voor: samen met vrienden een kleinschalig woongebouw neerzetten met collectieve ruimtes en voorzieningen! Samen bepalen hoe jouw woongebouw eruit gaat zien en ruimte om je appartement geheel naar eigen smaak vorm te geven. Een droom voor de enthousiaste zelfbouwer!

Samen in het klein

Samen in het klein betekent dat er 2 tot 4 appartementen gerealiseerd kunnen worden per kavel. Hierdoor blijft de (CPO) bouwgroep klein en overzichtelijk. Als toekomstig bewoner ben je nauw betrokken bij het ontwerpproces van het gebouw. Jij bepaalt samen met je medebewoners en de architect hoe het gebouw eruit gaat zien, welke materialen er worden gebruikt en welke duurzaamheidsmaatregelen er worden genomen. Door de investeringskosten van bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepompen te delen, is het mogelijk een duurzaam gebouw neer te zetten tegen een betaalbare prijs. Daarnaast biedt samen bouwen ook mogelijkheden om functies aan het gebouw toe te voegen die collectief gebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan een gastenverblijf, een collectieve tuin, garage of zwembad. Daarnaast houd je de vrijheid om individueel je eigen appartement vorm te geven, geheel naar eigen wens.

 Architect

Door jarenlange ervaring is BNLA architecten bedreven in het vormgeven en vertalen van deze collectieve en persoonlijke woonwensen. Door de bouwgroep centraal te stellen en actief te betrekken in het ontwerpproces worden uiteenlopende ideeën vormgegeven en komen verrassende en unieke ontwerpen tot stand. Het resultaat is altijd een ontwerp voorzien van zichtbare eigenheid én het herkenbare handschrift van BNLA architecten.

Door de bouwgroep gedurende het gehele proces van ontwerp tot realisatie te begeleiden en te ondersteunen, nemen wij eventuele zorgen van de bouwgroep uit handen. Hierdoor wordt het realiseren van een appartementengebouw niet alleen een spannend maar ook een plezierig proces.

Hebben jullie je ingeschreven voor ‘samen in het klein’ of zijn jullie ingeloot voor een zelfbouw kavel? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

https://www.amsterdam.nl/projecten/ijburg/centrumeiland/

https://maps.amsterdam.nl/zelfbouwkavels/

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbouw/beschikbaar/centrumeiland-blok-4/

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbouw/beschikbaar/centrumeiland/

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbouw/beschikbaar/driemond-maanhof/