Particulier
Business

Exclusief Oud Zuid, warme leefbare en moderne architectuur

Interview op voorpagina van de Exclusief Amsterdam Oud-Zuid krant van Juli 2014. Oplage 23.106 exemplaren, alle inwoners van  van Amsterdam Zuid.

WARME, LEEFBARE EN MODERNE ARCHITECTUUR

Bloem en Lemstra Archi­tecten is een energiek en gedreven architectenbu­reau gevestigd in Amster­dam. De exclusieve en unieke woonoplossingen van het bureau strekken zich uit over diverse schaalniveaus. De archi­tecten werken vanuit een grote passie voor ruimte­lijkheid, daglicht, materiaal en bijzondere detaillering en ontwerpen warme, leefbare en moderne architectuur.

Arjen Bloem en Eric Lemstra zijn de drijvende krachten achter Bloem en Lemstra Architecten. De twee ziels­verwanten leerden elkaar kennen toen zij beiden de studie architectuur aan de TU Delft volgden. ‘Toen wij elkaar ontmoetten, bleek al snel dat wij een enorme klik hadden. Wij kijken met het­zelfde oog naar de verschil­lende facetten welke aan architectuur zijn verbonden. De plannen om ooit samen een bureau te starten, had­den we dan ook al snel gesmeed’, vertelt Eric Lem­stra. Na stages bij verschil­lende architectenbureaus, werd Bloem en Lemstra Architecten in 2004 een feit. Vandaag de dag zijn er bij het bureau in totaal vijf architecten werkzaam die verantwoordelijk zijn voor de ontwerpen van de vele projecten. Iedere ontwerper beschikt over specifieke kwaliteiten waardoor een plan altijd scherp en door­dacht wordt uitgevoerd. En met succes: in haar bijna tienjarig bestaan heeft Bloem en Lemstra reeds 500 renovatiewerken opge­leverd!

CREATIEVE GEEST

Er blijkt een bijzondere rode draad door ieder ontwerp van Bloem en Lemstra te lopen. De architecten besteden gedurende het gehele ontwerpproces veel aandacht aan hun klanten en kenmerken zich door de adviserende en integere houding.

‘Wij richten ons op klein­schalige nieuwbouw-, verbouw- en interieurpro­jecten. Bij ieder ontwerp luisteren wij goed naar de opdrachtgever in kwes­tie. Door de eindgebruiker actief te betrekken in het ontwerpproces, doorbreken wij het traditionele denken en prikkelen wij de creatieve geest. Aan de hand van de output van deze gesprek­ken, brengen wij een varian­tenstudie tot stand. Uit de bijbehorende verschillende ontwerpen maken wij met de favo­rieten van de opdrachtge­ver het uiteindelijke ont­werp. Zo is deze persoon mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van zijn of haar thuis en past het eindresultaat als een goed zittende warme jas’, licht Arjen toe.

VERNIEUWEND & AANTREKKELIJK

Bloem en Lemstra Archi­tecten heeft in de loop der jaren een professioneel portfolio opgebouwd. De website toont een greep uit de vele indrukwekkende en stijlvolle ontwerpen. Ken­merkend aan de overwe­gend moderne projecten, van villa in de duinen van Bergen aan Zee tot aan een appartement in de Amster­damse buurt Oud-West, is de warme sfeer. Eric: ‘Wij streven naar vernieuwende en aantrekkelijke architec­tuur waarin de schoonheid en kracht van oude structu­ren wordt vervlochten met de nieuwste materialen en de modernste technieken. Bij verbouwprojecten proberen wij dan ook zoveel mogelijk om authentieke elementen te behouden en zelfs te benadrukken. Het grensvlak van oud en nieuw kan in het ontwerp zeer spannend zijn. Tevens spreekt onze grote passie voor ruimtelijkheid, daglicht, materiaal en bijzondere detaillering sterk uit onze ontwerpen. Zo komt keer op keer architectuur tot stand welke warm, leefbaar en modern is.’

 

Share