Verbouwen van een monument

BNLA architecten weet raad!

11 november 2012

Amsterdam is de monumentenstad van Nederland met in totaal meer dan 8500 monumenten. Het belang van deze monumenten is groot, ze vormen het karakter van de stad en ze dragen bij aan de aantrekkingskracht op toeristen. Sinds 2010 is de grachtengordel uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed.

Als u eigenaar bent van monumentale woning, bent u aan strengere regels gebonden als u wilt verbouwen of als een uitbreiding gewenst is. Zo vervallen bijvoorbeeld het grootste deel van de vergunningsvrije mogelijkheden die volgens bijlage 2 van de wet ‘BOR’ (besluit omgevingsrecht) genoemd zijn. Bovendien is niet alleen het exterieur beschermd, maar zijn ook alle monumentale waarden uit het interieur beschermd. Voorheen betekende dit dat elke verbouwing in een monument, hoe klein ook, een bouwvergunning en monumentenvergunning vereiste.

Sinds de invoering van de WABO (wet algemene bepalingen omgevingsrecht) op 1 oktober 2010 is er het nodige veranderd. In de aanpassing van de wet staat nu: ‘Vergunningsvrij is (…) een activiteit die uitsluitend leidt tot inpandige veranderingen van een onderdeel van het  monument dat uit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde heeft (…). Dit betekent dat er meer ruimte voor het verbouwen, uitbreiden of wijzigen van een monument is ontstaan.

BNLA architecten heeft sinds haar oprichting regelmatig zorg gedragen voor het verkrijgen van een vergunning van een monument. Het architectenbureau verzorgd de vereiste documenten voor een vergunningsaanvraag en onderhoud het contact met de gemeente, de monumentenzorg en Commissie van Welstand. BNLA architecten is inmiddels goed op de hoogte van hoe monumentenzorg tegen uw verbouwing aankijkt. In een vroeg stadium kunnen zij de mogelijkheden voor uw verbouwing inschatten.

Samen met BNLA een monument verbouwen? Bekijk de projecten die wij hebben uitgevoerd bij diverse grachtenpanden en monumenten.