Bloem en Lemstra Architecten uit Amsterdam

is een energiek en gedreven architectenbureau, bestaande uit een vast team van zes personen. Het bureau is actief op het gebied van exclusieve en unieke woonoplossingen uitgestrekt over diverse schaalniveaus. Het bureau richt zich naast kleinschalige nieuwbouw, verbouw en interieurprojecten vooral op haar opdrachtgevers. Door de eindgebruiker actief te betrekken in het ontwerpproces wordt het traditionele denken doorbroken en de creatieve geest geprikkeld.

Vernieuwende architect

Bloem en Lemstra Architecten streeft naar vernieuwende en aantrekkelijke architectuur waarin de schoonheid en kracht van oude structuren wordt vervlochten met het nieuwste materiaal en de moderne techniek.

Het bureau gaat in tegen de opkomende standaardisatie en wil als architect van waarde zijn voor de opdrachtgever door zich in te zetten voor een niet-seriematige woonoplossing.

Meer dan Amsterdam

Alhoewel het bureau gevestigd is in Amsterdam, heeft het zich inmiddels zowel nationaal als internationaal bewezen door functionaliteit en esthetiek te combineren tot architectuur die inventief, helder en in balans is.

Vanuit een grote passie voor ruimtelijkheid, daglicht, materiaal en bijzondere detaillering ontwerpt Bloem en Lemstra Architecten architectuur die warm, leefbaar en modern is.

BNLA Nieuws


november 2015
Welstand heeft akkoord gegeven in het vooroverleg op het ontwerp van Bloem en Lemstra architecten voor een ontwerp in Amsterdam IJburg Blok 59. Er zal nu gestart worden met de uitwerking tot omgevingsaanvraag. De eerste afbeeldingen van dit project zijn op de <blog pagina> te zien.


oktober 2015
Bloem en Lemstra architecten heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor een nieuw te bouwen villa in de Gooi- en Vechtstreek. De eerste afbeeldingen van dit project zijn op de <blog pagina> te zien.


september 2015
Bloem en Lemstra architecten heeft de opdracht gekregen voor het ontwerpen van een vrijstaande woning in Koudekerken (Zeeland). Binnenkort zullen de eerste afbeeldingen van dit project via het blog te zien zijn.


augustus 2015
Het ontwerp van de verbouwing op de Amstelkade is met 10 pagina’s gepubliceerd in de Eigen Huis en Interieur van februari 2015. De publicatie is op bij <media> te zien. De foto’s van dit project zijn <hier> te zien.